آدرس دبیرخانه جشنواره:
  تهران، خیابان كارگر شمالی، خیابان صدوقی، پلاك ۱۷
 
تلفن:
 ۶۶۹۴۶۹۱۱ / ۶۶۹۴۶۹۱۰ 

 


چنانچه سئوال و یا درخواستی دارید لطفاً در بخش پایین آنرا مطرح نمایید تا به آن پاسخ داده شود.  
نام و نام خانوادگی  *
پست الكترونیكی  *
سئوال:  *
لطفاً عبارتی را كه در تصویر زیر مشاهده می‌كند وارد نمایید:
(به بزرگ و كوچك بودن حروف دقت نمایید)